Marijke a. Deege

Marijke a. Deege

Bezieling

Ik neem het leven in me op, zuig als een spons mijn indrukken naar binnen en geef daar uitdrukking aan. Soms is er een ‘klop op de deur van mijn binnenste’, een aandrift die maakt dat ik iets uit moet beelden. Het kan niet anders.

Dat in het leven alles met alles samen hangt fascineert me enorm. Vanuit de verbondenheid met mens en natuur geef ik mijn beelden vorm.

Beweging

Ik suggereer graag beweging in mijn beelden. Het brengt me dicht bij de dans, waarin ik me als kind uitdrukte. Soms is het ritme in mijn kunstwerken vloeiend, dan weer staccato of lyrisch. Op deze wijze herhaal ik vormen en lijnen in de compositorische opbouw van mijn werk om uiteindelijk de stilte in mijzelf te vinden wanneer ik zie dat in het eindresultaat inhoud en vorm één zijn geworden!

Scroll to Top